Over ons

The base to success

Lumbricus is een toonaangevend bureau op het gebied van bodem-plant relaties dat gestoeld op een brede fundamentele kennis en langjarige praktijkervaring via “out off the box” denken nieuwe ecologisch verantwoorde oplossingen aandraagt voor hedendaagse vraagstukken. Klant en natuur staan centraal.


Het Team

Ir. M.A.A. (Maurice) Evers, MSc

Ir. M.A.A. (Maurice) Evers, MSc

Senior Consultant/Agronomist/directeur Lumbricus
Maurice heeft in 1993 de studie bodemkunde afgerond aan de Universiteit van Wageningen en is sindsdien werkzaam in het onderzoek en advies op het gebied van bodemverbetering, meststoffen, plantenvoeding, plantengroeiregulering en management van nutriënten-stromen in plant en bodem in de breedste zin van het woord. Zijn passie is het vinden van oplossingen voor hergebruik van grondstoffen en het optimaliseren van de grasgroei op sportvelden, golfbanen, dijken en openbaar groen. Via het zoeken naar de balans tussen natuur en gebruik van de bodem kan duurzaam onderhoud worden nagestreeft.
Thomas Evers, BSc i.o.

Thomas Evers, BSc i.o.

Junior Project Assistant
Thomas treedt langzaam in de voetsporen van Evers senior. Hij is gestart aan de Universiteit van Wageningen met de opleiding Bodem, Water en Atmosfeer. Zijn interesse in bodemkundige processen en hydrologie maken hem reeds op jonge leeftijd een gedreven onderzoeker die sinds enige jaren een vaste kracht is bij de uitvoering van onderzoeken die Lumbricus uitvoert. Daarnaast voert Thomas monitoringswerkzaamheden op sportvelden en golfbanen uit met geavanceerde meetapparatuur. Eenmaal op kantoor worden deze gegevens zorgvuldig verwerkt.
Daniël Evers, BSc i.o.

Daniël Evers, BSc i.o.

Junior Technical Engineer
Daniël is de techneut binnen Lumbricus. Hij zit momenteel in de laatste fase van de opleiding werktuigbouwkunde welke hij volgt aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Reeds menig aanbouwwerktuig heeft hij weten te verbeteren en zijn trekker ervaring komt hem daarbij goed van pas. Binnen Lumbricus werkt hij aan de automatisering van werkzaamheden op de proeftuin en denkt hij oplossingsgericht mee aan de optimalisatie van cultuurtechnische handelingen welke op sportvelden en golfbanen alsook in de land- en tuinbouw worden verricht. Hij is bijzonder praktisch ingesteld en schroomt niet de overall aan te trekken en mee te sleutelen of te lassen aan machines.