Lumbricus in Europese werkgroep voor meststoffenwetgeving

Lumbricus in Europese werkgroep voor meststoffenwetgeving

Lumbricus heeft in juni 2016 namens de producenten van organische en organominerale meststoffen zitting genomen in werkgroep 8 van de technische commissie van CEN (CEN-TC260/WG8). Deze werkgroep houdt zich bezig met de harmonisatie van kwaliteitseisen gesteld aan organische en organominerale meststoffen en bepalingsmethodieken hiervoor binnen de op stapel zijnde herziening van de Europese meststoffenwetgeving. De eerste bijeenkomst van de werkgroep heeft plaatsgevonden op 10 juni in Parijs.