Kwaliteit spelonderdelen Kennemer objectief in kaart gebracht

Kwaliteit spelonderdelen Kennemer objectief in kaart gebracht

Met het oog op de toekomst (Green Deal 2020) heeft Lumbricus in het voorjaar van 2017 de actuele kwaliteit van de spelonderdelen op de Kennemer Golf & Country Club via een nulmeting in kaart gebracht. Gekeken is naar de speltechnische, bodemtechnische en grastechnische kwaliteit. Aan de hand van de bevinding en aangevuld met de ervaringen van de baan zelf is er een Plan van Aanpak opgesteld voor verduurzaming van het onderhoud op de baan. Om de ontwikkeling van de kwaliteit te kunnen volgen heeft de Kennemer een meerjaren contract met Lumbricus afgesloten. 3 keer per jaar (voorjaar, zomer en herfst) wordt de kwaliteit objectief vastgesteld met behulp van moderne meetapparatuur en labanalyses. “meten is weten”!