Gemeente Waalwijk kiest voor kwaliteit monitoring

Gemeente Waalwijk kiest voor kwaliteit monitoring

In het voorjaar van 2016 is Lumbricus gestart met het in kaart brengen van de kwaliteit van de natuurgras sportvelden binnen de gemeente Waalwijk. Met dit unieke beproefde monitoringsysteem wordt niet alleen de speltechnische kwaliteit in beeld gebracht maar ook de grastechnische en bodemtechnische kwaliteit. Lumbricus zet hiervoor moderne meetapparatuur in om zoveel mogelijk kwaliteit te objectiveren. Binnen 3 jaar zullen alle velden in kaart zijn gebracht met bijbehorende onderhoudsadviezen.