Agronomische ondersteuning voor Noordwijkse Golf Club

Agronomische ondersteuning voor Noordwijkse Golf Club

De Noordwijkse Golf Club staat voor een belangrijke beslissing: renoveren of verbeteren. De ambities van de baan voor de toekomst zijn hoog. Hiervoor zet de Noordwijkse in op kwaliteitverbetering. Daarnaast speelt ook het thema verduurzaming van het onderhoud een rol. In de voorbereiding op het nemen van een beslissing is door de Noordwijkse reeds veel informatie over de staat van de baan en mogelijkheden verzameld. Om de waarde van deze informatie op haar juiste waarde te schatten en eventuele ontbrekende gegevens te verkrijgen is Lumbricus aangesteld als "huisagronoom". In 2017 voert Lumbricus diverse kwaliteitmeting uit in de baan en heeft Lumbricus reeds een plan voorbereid voor nieuwe oefengreens. Hierbij zijn de nieuwste inzichten voor een optimale opbouw van een links course green met roodzwenk gehanteerd.