T-som

Bekijk hier de wekelijkse update van de T-som

Temperatuursom 2020 – week 12

Ook dit jaar houdt Lumbricus weer de temperatuursom voor gras bij. De temperatuursom, kortweg  T-som genoemd, geeft het optimale moment weer voor de eerste stikstofbemesting van grassen. Weersomstandigheden kunnen hiervan doen afwijken. Zowel de T-som voor sport en recreatiegrassen op zand- en kleigrond vermeld maar ook de T-som voor gras op een dijkvegetatie vermeld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een T-som voor een zuid talud (T-som 350 graaddagen) en T-som voor een noord talud (T-som 450 graaddagen). Deze T-som is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd voor waterschappen in Nederland.

 21 3 2020