Vitaal gewas

Land & tuinbouw Land & tuinbouw

Een vitaal gewas kan toe met minder gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen. Dat is goed voor mens, dier en milieu. Nieuwe inzichten in de inzet van plantversterkers en optimalisatie van voeding en vocht brengen de financiële haalbaarheid van ecologisch verantwoorde productie dichterbij.