Gezonde bodem

Land & tuinbouw Land & tuinbouw

In een ecologisch verantwoorde land- en tuinbouw wordt gebruik gemaakt van de bodem. Dat kan alleen indien deze bodem gezond is en aanwezige (micro)organismen optimaal kunnen gedijen.