Balans in water & lucht

Land & tuinbouw Land & tuinbouw

Voor de optimale ontwikkeling van een gewas is een balans tussen water en lucht in de bodem van groot belang. Kan de bodem voldoende bufferen in tijden van neerslagoverschot en naleveren in tijden van droogte. Vele productiegebieden in de wereld kampen met structurele problemen.