Specialist met diepgaande kennis en brede praktijkervaring

 • Land & tuinbouw

  Land & tuinbouw

  Gewasproductie van hoogstaande kwaliteit met respect voor het milieu vraagt om optimalisatie van water en nutriënten. Kennis en ervaring van Lumbricus helpen de AgroFood sector bij de optimalisatie van het bodem-plant systeem.

 • Dijken & openbare ruimte

  Dijken & openbare ruimte

  Veiligheid en genieten zijn een kostbaar goed in een veranderend klimaat. Lumbricus begeleidt waterschappen en beheerders van openbare ruimten in de ontwikkeling van nieuwe “tools” voor milieukundig en maatschappelijk verantwoord beheer.

 • Sport & Golf

  Sport & Golf

  Ecologisch verantwoord beheer van natuurgras is de enige weg naar invulling van de Green Deal. Lumbricus ondersteunt eigenaren en onderhoudsbedrijven van sportaccomodaties en golfbanen bij de realisatie van doelen.

 • Onderzoek & apparatuur

  Onderzoek & apparatuur

  Kennis wordt opgebouwd via onderzoek. Onderzoek vraagt om de nieuwste technieken om te meten. Lumbricus beschikt over moderne meetapparatuur en onderzoeksfaciliteiten om snel te kunnen inspelen op veranderingen.